Mastomat Monotrus SRL respecta drepturile oferite prin lege consumatorului, acestea nefiind afectate prin garantia oferita.

Garantia produselor de folosinta indelungata este de minim 2 Ani conform legii existente in Romania.

Garantia este exclusa in cazurile in care lipsa de conformitate rezulta din:

 • 1. Au fost efectuate modificări sau adaptări neprevăzute sau neautorizate de Constructor sau au fost realizate fără respectarea recomandărilor tehnice ale acestuia;
 • 2. Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate, atunci când se solicită o reparaţie în garanţie;
 • 3. Defecţiunea se datorează neglijenţei utilizatorului sau nerespectării recomandărilor din ghidul de utilizare şi întreţinere;
 • 4. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare sau în alte broşuri cu norme de operare editate de către producatori şi de către cumpărătorul care a luat la cunoştinţă;
 • 5. Constatarea de specialiştii autorizaţi de către firma MASTOMAT MONOTRUS si partenerii acesteia a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere, omitere, neglijenţă sau accident;
 • 6. Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore, persoanelor cu handicap sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare al utilajului;
 • 7. Încredinţarea utilajului spre a fi reparat altor persoane sau firme neautorizate;
 • 8. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu de utilizare, decât cel înscris în prezentul certificat. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare al utilajului, performanţa şi durabilitatea sa;
 • 9. Utilizarea unor accesorii incompatibile cu produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea acestuia;
 • 10. Uzură normală, reglajele periodice şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.
 • 11. Nerespectarea de către compărător / beneficiar a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, intreţinere, manipulare, transport şi depozitare, precum şi a domeniului de utilizare, cuprinse în documentaţia ce însoţeşte produsul la cumpărare (suprasolicitarea, neefectuarea la timp a operaţiilor de întreţinere, utilizarea în medii necorespunzătoare care nu sunt conforme cu indicaţiile date de producător;
 • 12. Utilizarea produselor în regim de suprasarcină îndelungată sau în alt regim decât cel pentru care a fost conceput (utilizarea produselor hobby în regim profesional), folosirea acestora în afara parametrilor privind planeitatea şi curba de lucru recomandată de producător, funcţionarea motoarelor termice fără a avea asigurat un nivel optim de răcire.
 • 13. Utilizarea unor piese de schimb, lubrefianţi, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator.
 • 14. Aplicarea unor modificări neautorizate de producător / importator:
 • a) Modificarea, ştergerea sau înlocuirea seriilor produsului;
 • b) Acţionarea asupra reglajelor fixate de producător;
 • c) Schimbarea performanţelor produsului;
 • e) Utilizarea unor cabluri de alimentare secţionate sau înădite;
 • f) Eliminarea sau neutilizarea sistemelor de protecţie din dotarea produselor.
 • 15. Intervenţia asupra produsului de către persoane sau unităţi service neautorizate de Mastomat Monotrus SRL sau a partenerilor nostri.
 • 16. Pierderea sau distrugerea certificatului de garanţie sau a facturii de cumpărare. Nerespectarea acestor condiţii face ca produsul să fie scos din garanţie.

Solutionarea garantiilor dureaza 15 zile calendaristice de la receptionarea produsului de catre unitatea service. Produsele post garantie, vor fi solutionate intr-un termen mai lung, in functie de fiecare unitate service, pentru ca se prioritizeaza produsele in garantie.